WYW kereső

Weblapok:  

1. Adó 1% felajánlása - Nem kell hősnek lenned! Új ablak: http://www.nemkellhos.hu/

A nemkellhos.hu honlap illetve a hozzá társuló médiakampány arra próbálja felhívni az eddig passzív adófizetők figyelmét, hogy jövedelemadójuk egy százalékának felajánlásával anélkül támogathatnak nemes célokat, hogy nekik egy fillérbe is kerülne.

http://www.nemkellhos.hu/

2. Adomány Infó Új ablak: http://www.adomany.info.hu/

Adományt váró civil szervezetek adatbázisa.

http://www.adomany.info.hu/

3. Csiga-ház Alapítvány Új ablak: http://www.csigahazalapitvany.hu/

Csiga-ház Közhasznú Alapítvány 1999 óta müködik és elsõsorban szabadidõs sporttal foglalkozó társadalmi szervezet. A szervezet pécsi székhelyü, müködési területe azonban Baranya megye.

http://www.csigahazalapitvany.hu/

4. Együtt Könnyebb A15 Egyesület Új ablak: http://www.ekea15.hu/

Összefogás az emberek életminõségének javításáért, gyermekeink védelméért, hagyományaink, kultúránk ápolásáért, környezetünk megõrzéséért, fogyatékos embertársaink segítéséért.

http://www.ekea15.hu/

5. Egyesületalapítás Új ablak: http://www.egyesuletalapitas.info/

Egyesületalapítás, közhasznúság elérése.

http://www.egyesuletalapitas.info/

6. Nemzeti Fejlesztési Alapítvány Új ablak: http://www.nemzetifejlesztes.hu/

Magyarország vidéki térségei a rendszerváltás óta jelentõs változáson mentek keresztül a tulajdoni, gazdasági és társadalmi szerkezetet illetõen. A globalizált piaci verseny következtében megjelentek a helyi közösségek válságjelei. Mindezek hatására felerõsödött a népesség elvándorlása a fejlettebb térségek, térségi központok felé. A vidékfejlesztés alapvetõ kihívása ezért a vidéki népesség helyben tartása, számára vonzó élettér és munkakörülmények létrehozása a helyi erõforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosításával. A gazdasági potenciál mellett a vidékfejlesztés legfontosabb erõforrása az egészséges, önszervezõdõ helyi közösség. A kedvezõtlen folyamatok mellett, többek között az Uniós csatlakozás hatására, a vidékfejlesztés hazai megítélése változóban van. A kilencvenes évek végére a vidékfejlesztés a Közös Agrárpolitika második pillérévé nõtte ki magát, amely folyamat a jelenlegi reformok kapcsán erõsödni látszik, és amely az agrárgazdaság versenyképességének növelése mellett a környezeti, foglalkoztatási és szociális célokat integráltan kezelõ agrárszerkezet-átalakítást és a vidéki életkörülmények javítását célozza. A vidéken még mindig domináns agárgazdaság jövedelmezõségének javítása mellett feladat a lakosságnak alternatív és/vagy kiegészítõ jövedelmet, megélhetési és foglalkoztatási lehetõséget nyújtó gazdasági diverzifikáció és az ehhez kapcsolódó vállalkozásfejlesztés. Az egészséges vidéki környezet és táj fenntartása, a vidéki térségek épített, kulturális és természeti értékeinek megõrzése és megújítása révén a vidéki környezet vonzóbbá tétele nemcsak a helyben élõk számára vonzó élettér kialakítását alapozza meg, de a vidékre irányuló turizmus és a kereskedelmi szolgáltatások fejlõdéséhez is jelentõsen hozzájárul. A vidékfejlesztés célja és egyben eszköze is az ágazatok közötti integráció, a térségben megvalósítandó fejlesztések egymásra épülése, a helyi vállalkozói, civil és önkormányzati szektor együttmüködése, és a jövõjüket formálni képes aktív vidéki társadalom kialakulása.

http://www.nemzetifejlesztes.hu/

7. Szívesen Élek Közhasznú Alapítvány Új ablak: http://szivesenelek.hu/

Az Alapítványunk elsődleges tevékenysége abban rejlik, hogy megmutathassa az embereknek, milyen csodálatos érzés segíteni. Segítséget adni, akár erkölcsileg, akár anyagilag olyan rászoruló, beteg kisgyermekeknek és szüleiknek, akik egyedül nem tudnak megküzdeni az eléjük görgetett akadályokkal. Kitartásukhoz, küzdelmükhöz és persze szeretetükhöz mi egy pici pluszt adva részesei lehetünk annak a csodálatos érzésnek, ami számukra az élet boldogságát jelenti.

http://szivesenelek.hu/

© 2006-2018 Kereső